YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Yönetim Sistemleri; işletmelerinizin müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, ürün güvenliği, süreç takip edilebilirliği, müşteri memnuniyeti ve işletme karlılık sağlamak için gerekli olan yönetimsel çalışmaların bütünüdür.
Her türlü iş türü ve yapısına, imalat sanayiden hizmet sektörüne, kamu kurumlarından özel sektöre uygulanabilir yaklaşımlardır.
PR Danışmanlık, yönetim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi süreçlerinde eğitim, danışmanlık, belgelendirme süreçleri hizmetleri vermektedir.

Hizmet Sunduğumuz Yönetim Sistemleri ve Sistem/Ürün Belgelendirme Kapsamları;

 • TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • TS EN ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • OHSAS TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO TS 16949 OTOMOTİV YAN SANAYİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • TSE ÜRÜN STANDARTLARI
 • HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGELERİ
 • CE İŞARETİ

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İş Sürecimiz;

 • Firma ziyareti ile bir değerlendirme yapılması ve teklif hazırlanması,
 • İlgili standarda ait giriş semineri verilmesi ve Yönetim temsilcisi ile Kalite sorumlusunun atanması,
 • Organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenerek Organizasyon El Kitabının hazırlanması,
 • Kalite politikası ve kalite hedeflerinin belirlenmesi,
 • Planlamanın yapılması, termin programı hazırlanması ve Kalite eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Dokümantasyonun hazırlanması, incelenmesi ve yürürlüğe konulması,
 • İlgili birimlere bağlı oldukları dokümantasyon eğitimi verilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve personel memnuniyeti ölçme parametrelerinin belirlenmesi, ölçümlerin gerçekleştirilerek İstatistiksel olarak değerlendirilmesi,
 • Sürekli iyileştirme planlarının yapılması,
 • İç Tetkikçi eğitimi verilmesi ve iç tetkik planlarının yapılması, gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması,
 • Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılması,
 • Kalite El Kitabının hazırlanması,
 • Belgelendirme kuruluşuna müracaat.

.