PR Danışmanlık Süreci Aşamaları

 • KOBİ’nin işletme yönetimine dair mevcut durumunun analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin genel faaliyet yapısını incelenerek analiz edilmesi,
 • KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini; reel veriler ve müşteri veri tabanındaki kayıtlardan istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin finansal yönetimine dair mevcut durumunu analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin yatırım kararlarını mali açıdan değerlendirilmesi,
 • KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin insan kaynakları yönetimine dair mevcut durumunun analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin çalışanlarına yönelik performans değerlendirme süreçlerinin analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin pazarlama yönetimine dair mevcut durumunun analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını piyasa araştırması yöntemleriyle analiz edilmesi,
 • KOBİ müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi,
 • KOBİ’nin üretim yönetimine dair mevcut durumunun analiz edilmesi,
 • Analiz sonuçlarını değerlendirilmesi, bütünsel olarak ortaya koyulması,
 • Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit edilmesi,
 • Tespit edilen sorunlu alanlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesi,
 • KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak kaynakları belirlenmesi, (devlet teşvik ve desteklerinin belirlenmesi).