Kobi Gelişim Projeleri Danışmanlığı

  • KOBİ’lerin hedefleri doğrultusunda, yapacakları yatırımları planlanması, alabilecekleri devlet destekleri konusunda bilgilendirilmeleri,
  • KOBİ’lerin Yapacakları yatırımların fizibilitelerinin hazırlanarak, yatırımların sürdürülebilir, rantabl yatırımlar mı? Değerlendirilmesi,
  • KOBİ’lerin yaptıkları yatımlar ve hedefleri doğrultusunda pazardaki paylarının ve rekabetteki etkinliklerinin arttırılması,
  • KOBİ’lerin yapacakları yatırımların desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması kapsamında projelerin hazırlanması uygun destek sistemlerine yönlendirilmesidir.