PR Danışmanlık > Hizmetler > Satış ve Pazarlama Danışmanlığı Site Haritası | İletişim Bilgileri
 
 
  Satış ve Pazarlama Danışmanlığı  
<% Set RSPGSD=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") RSPGSD.open "SELECT * FROM PageGroupSubs WHERE langID=1 and pageGroupSubID=48",Conna,3,1 %> <%=RSPGSD("pageGroupSubText")%> <% RSPGSD.Close %>