PR Danışmanlık > Hizmetler > Kalite Yönetim Sistemleri Site Haritası | İletişim Bilgileri
 
 
  ISO Kalite Yönetim Sistemleri  
<% Set RSPGSD=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") RSPGSD.open "SELECT * FROM PageGroupSubs WHERE langID=1 and pageGroupSubID=1",Conna,3,1 %> <%=RSPGSD("pageGroupSubText")%> <% RSPGSD.Close %>