PR Danışmanlık > Hizmetler > İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Site Haritası | İletişim Bilgileri
 
 
  TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)  
<% Set RSPGSD=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") RSPGSD.open "SELECT * FROM PageGroupSubs WHERE langID=1 and pageGroupSubID=40",Conna,3,1 %> <%=RSPGSD("pageGroupSubText")%> <% RSPGSD.Close %>