PR Danışmanlık > Hizmetler >TSE İmalat Yeterlilik Belgeleri Site Haritası | İletişim Bilgileri
 
 
HİZMETLER    
 
 
  TSE İmalat Yeterlilik Belgeleri  

 

İmalata Yeterlilik Belgesi

 

TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacını kapsar, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir.

Uygulama Aşamaları

Belge alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.

Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturulur, gerekli standart ve kaynaklar temin edilir ve çalışma planı oluşturulur.

Mevcut Durum Analizinin Yapılması:

İlgili TSE standardı/standartları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerinin ne oranda karşılandığının ve eksik uygulamaların tesbiti için mevcut durum analizi yapılır.

standart Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi:

İlgili standart/standartlar tarafından talep edilen uygulamalar yerine getirilir

 

 

 

2011 © PR Danismanlik
 
Silverturk İnternet Teknolojileri