Kobi İşbirliği Projeleri Danışmanlığı

KOBİ’lerin kendi aralarında veya büyük işletmelerle yapacakları ortak yatırımların;

  • Fizibilitelerinin hazırlanması ve yatırım sürdürülebilir, rantabl yatırım mı? Değerlendirilmesi,
  • Ortaklık kültürünün geliştirilmesi, fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikli işbirliklerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması,
  • KOBİ’lerin yapacakları yatırımların desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması kapsamında projelerin hazırlanması uygun destek sistemlerine yönlendirilmesidir.