FİZİBİLİTE DANIŞMANLIĞI

Fizibilite Danışmanlığı; Yapılacak yatırım kararı almadan ve projelere başlamadan önce; gerekli olan bilgilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.
Yapılacak araştırmalar ve değerlendirilmeleri sonucu yatırımın yapılmalı mı, yapılamamalı mı? proje hazırlanmalı mı, hazırlanmamalı mı? Konularında karara varılmaktadır.

 

Fizibilite Raporu;

İş veya yatırıma başlama aşamasında ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığını ortaya koyan rapor çalışmalarıdır.

Fizibilite Aşamaları;

Pazar Araştırması: İşletme rakiplerinin ve müşterilerinin yer alacağı, belirlenen hedef pazarının genel yapısının araştırmasıdır. Belirlenen ürün çeşitliliğinin pazarda ne kadar talep göreceği, arz ve talep yapısının mevcut durumu değerlendirilir. Kurulacak iş sisteminin ekonomik açıdan ne kadar karlı, verimli ve mantıklı olduğunun araştırılmasıdır.

Teknik Araştırma:

Ürün veya hizmet üretim süreci aşamalarının tanımlanması, ürün/hizmetin üretilmesinde kullanılacak teknolojilerin tespitinin yapılması, işyeri tasarımı ve yerleşimi araştırmalarıdır.

Finansal Araştırma:

İşletme sisteminin kurulması sürecinde yapılacak yatırımın maliyetleri ve işletme sermayesinin belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte ürün/hizmetlerin pazarda sunulacağı miktarlarının belirlenmesi, ürün/hizmetin birim maliyet ve satış fiyatlarının belirlenmesi, gelir ve giderin tahmini olarak belirlenmesi aşamaları diğer bir aşamadır.
Belirlenen yatırım hangi finansal kaynaklar ile sağlanacaktır? Hangi finansal kaynaklardan faydalanabiliriz? Belirlenmesi gibi birçok değer finansal araştırma alanında yapılan araştırma çalışmalarıdır.

Örgütsel Araştırma: İş süreçlerinin uygulanması, ürün/hizmetin üretilmesi aşamalarında gerekli iş gücünün planlanmasıdır. Gerekli uzmanlıklar, yetki ve sorumlulukların belirlendiği aşamadır. Süreç sonunda işletme için uygulanabilir ve etkin organizasyon şeması oluşturulur.

Yasal Süreçler Araştırması:

İşin kurulması ve uygulanması sürecinde gerekli olan yasal izin ve ruhsatların belirlendiği süreçtir.
Araştırma sonucunda, yatırımcının uygulama zorunda olduğu yasal zorunluluklar nelerdir? Aşamayacağımız, gerçekleştiremeyeceğimiz süreçler var mı? Sorularının cevaplarını buluruz.

.