PR Danışmanlık > Hizmetlerimiz > Genel Bakış Site Haritası | İletişim Bilgileri
 
 
  Genel Bakış  
<% Set RSPGSD=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") RSPGSD.open "SELECT * FROM PageGroupSubs WHERE langID=1 and pageGroupSubID=62",Conna,3,1 %> <%=RSPGSD("pageGroupSubText")%> <% RSPGSD.Close %>