PR Danışmanlık > Hizmetler > Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Site Haritası | İletişim Bilgileri
 
 
  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi  
<% Set RSPGSD=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") RSPGSD.open "SELECT * FROM PageGroupSubs WHERE langID=1 and pageGroupSubID=39",Conna,3,1 %> <%=RSPGSD("pageGroupSubText")%> <% RSPGSD.Close %>